עופרי אביב

עופרי אביב

במשך כשנתיים הייתי חלק מהנהלת ארגון עומק, בתפקיד מנהלת קשרי החוץ. במהלך תפקידי, אשר כלל את גיוס היוזמות עליהן עובדים האנליסטים והאנליסטיות של הארגון ושימור הקשרים מול הכנסת והארגונים השונים, גיליתי אנשים חדורי מוטיבציה אשר נחושים להוביל שינוי חברתי כלכלי אמיתי בישראל, הן בכנסת והן בארגונים עמם ביססנו שיתופי פעולה מבורכים. מהצד השני, בתוך הארגון נחשפתי לסטודנטים וסטודנטיות בעלי/ות מוסר עבודה גבוה והירתמות להובלת שינוי בישראל. נכנסתי לתפקידי בארגון במהלך תקופה מאתגרת – שלוש מערכות בחירות הובילו לאי יציבות פוליטית ופעילות פרלמנטרית מופחתת. עם זאת, הארגון לא שקט על שמריו. המשכנו במרץ לגייס יוזמות בנושאים שונים וחשובים, ודאגנו לכך שברגע שתקום ממשלה יציבה, יהיו מחקרים מוכנים בסוגיות שונות וחשובות אותם חברי הכנסת יוכלו לקדם ואף להפוך לחקיקה. ההתנדבות בארגון עומק הייתה מהפעילויות המשמעותיות ביותר בהן לקחתי חלק במשך שנותיי באקדמיה ובכלל, וניתנה לי הזכות להוביל הליכים חשובים במסגרתה. לדעתי, בתוך המציאות הפוליטית המורכבת בישראל, קיומו של ארגון סטודנטיאלי א-פוליטי אשר פועל ממקום ערכי התנדבותי הינו חשוב מאין כמותו, ואני מקווה כי פעילותו תמשך במשך דורות רבים קדימה.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.