גלריה

שנת פעילות תשפ"ב 2021-2022

2021-2020 כנס פתיחת שנה

תמונות 2019-20

פגישות עם חברי כנסת

תמונות 2019-20

יום הכשרה

תמונות 2019-20

הרצאת זום – צחי הנגבי

תמונות 2018-19

סיור הנהלה בלשכה המשפטית של הכנסת

תמונות 2018-19

יום הכשרה שנתי

תמונות 2017-18