מרכז "עומק" – המכון לעיצוב מדיניות וחקיקה (ע"ר 580598522) הוא ארגון סטודנטיאלי א-מפלגתי אשר פועל למען טיוב איכות החקיקה במדינת ישראל.

מרכז "עומק"

העשייה
הארגון חרט על דגלו את העמקת החשיבה המדינית ושיפור איכות בתהליכי החקיקה, העבודה הפרלמנטרית והמדיניות הציבורית, לצד קידום מעורבות אזרחית של אוכלוסייה צעירה-סטודנטיאלית בתהליכי קבלת ההחלטות במדינת ישראל. באמצעות פעילותו, הארגון מספק את התשתית המקצועית לקידום מטרות ציבוריות רבות
שיתופי פעולה
חברי וחברות כנסת מכלל קצוות הקשת הפוליטית, משרדי הממשלה,  התאחדות הסטודנטים, לובי 99, האיגוד ומרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית ועוד.
הייחודיות של מרכז "עומק"
מרכז "עומק" מורכב מצוותים בהם מתנדבים כ-100 סטודנטים וסטודנטיות מצטיינים למשפטים מהפקולטות המובילות בישראל- אוניברסיטת תל אביב, האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת בר אילן ומכללת ספיר, אשר נבחרים בקפידה לאחר תהליך מיון והכשרה לתפקידי מחקר ייעודיים בארגון.
הפעילות של "עומק"
מאז שנת 2013, מרכז 'עומק' שותף פעיל בגיבושן וניסוחן של יותר מ-100 הצעות חוק אשר התבססו על מחקר שבוצע על ידי הארגון, תוך שיתוף פעולה עם למעלה מ-50 חברי וחברות כנסת משלל מפלגות הכנסת מכל הקשת הפוליטית.

מידע על הפעילות

הגלריה

בדף זה תוכלו לצפות במגוון תמונות מהכנסים השונים שהפיק הארגון, כמו גם פגישות עם חברי כנסת וימי הכשרה.

בנק מידע

בבנק המידע תוכלו למצוא את התוצרים השונים שהפיק הארגון בשנים האחרונות, כמו גם פירוט של שיתופי הפעולה עם חברי הכנסת והארגונים השונים.

המתנדבים שלנו

המתנדבים הינם סטודנטים סטודנטיות מצטיינים מארבע פקולטות מובילות: אוניברסיטת תל אביב, האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת בר אילן, ומכללת ספיר.

החזון שלנו

מרכז "עומק" מהווה דוגמה ומופת לרוח התנדבות, מוטיבציה לתרומה ואמונה אמיתית בשיפור הליך החקיקה במדינת ישראל. הארגון פועל מאחורי הקלעים כבר תקופה ארוכה, ואנו מאמינים כי הגיעה העת לחשוף את עשייתנו המשמעותית, לציבור הרחב, ובה בעת להעניק לסטודנטים וסטודנטיות אשר הקדישו מזמנם ומרצם לפעילותו, בעבר ובהווה, את ההכרה שמגיעה להם בגין תרומתם לאיכות החקיקה בישראל.